Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Гоблен „Брези“ / 155х140

Автор
Ангел Христов
Използвани материали
Материали: вълна, дърво
Идеята да използвам тези материали е провокирана от факта, че у нас поляни, дерета и речни корита са задръстени от не използвана вълна и изпочупени клони. Два благодатни материала, които предполагат сътворяване на интересни изделия на приложното и пластичното изкуство.
Гласувайте:
251
251 гласа