Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Есенен кът

Автор
Боян Добрев
Използвани материали
Сухи листа, клонки, бои, силикон, канап, лепило, стиропор, пръст, камъчета
Гласувайте:
12
12 гласа