Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
ННП „Интелигентно животновъдство“

Сериозни постижения показаха изследователите от ННП „Интелигентно животновъдство“ след 2 години научен труд

Близо 80 учени от 10 висши институции, начело с  оглавяващия консорциума Тракийски университет – Стара Загора, взеха участие в годишната партньорска среща на Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“,  която се проведе в с. Старозагорски бани.
Домакинът на мероприятието проф. д-р Добри Ярков и ректор на Тракийския университет поздрави учените за високите им постижения:

Това, което виждам днес – след 2 години работа надхвърли моите очаквания. Ние успяхме да създадем колективи, които са готови да обърнат цял сектор, като му дадат нова посока – посоката на дигитализацията. ННП „ИНТЕ-ЖИВО“ има трайни и видими резултати. Те ще бъдат невероятна база за развитието на българското селско стопанство – растениевъдство и животновъдство. Ние не спираме да мечтаем и затова стартираме нова научна програма „Продоволствена сигурност“. По този повод и организираме кръгла маса, на която да се обсъдят проблемите по продоволствената сигурност, с участието на държавата и международни институции. Екипът на ИНТЕ-ЖИВО доказа, че работата в партньорство е успешният начин, това е верният път. Тези от нас, които имат по-голям опит, трябва да го предадат на по-младите, те да го продължат, за да има устойчивост на времето в това, което създаваме. Резултати са видими и уникални! Желая Ви успех в научната Ви работа през следващата година!


Ръководители и изследователи от 12-те работни пакета представиха постигнатите до момента резултати и бъдещи планове по дейността си. Чрез демонстрации и презентации, подкрепени с видеа от научните опити, бяха показани разработки на софтуерни решения, анализи на световни тенденции в различни сфери, както и експериментални изследвания и създаване на прототипи:

 • „Интернет на нещата в „smart farm“ – Устройство за управление на микроклимата във фермата“
 • „Безпилотните летателни апарати за дистанционно наблюдение (мониторинг) на местности, гори, при изчисляване на площта на нанесени щети, за наблюдение на реколтата, при разузнаване и в системата за противопожарна безопасност“
 • „Възможности за управление на критичната роля на пасищните животни в екосистемите“
 • „Интелигентни системи за осигуряване на генетичен прогрес“
 • „Изграждане и адаптиране на дигитален модел на интелигентно пасище“
 • „Кибер-физични системи за мониторинг и приложението им в съвременните интензивни системи на отглеждане“
 • „Създаване на сензорна система за дистанционен мониторинг на параметри на околната среда в животновъдни обекти“
 • „Безпилотна система за подпомагане на ветеринарните лекари при оценка на физиологичното състояние на животните“
 • „Демонстрация на автономна навигация на сервизен робот/дрон за складиране и/или доставка на готова продукция“
 • „Управление на складови наличности“
 • „Интелигентни решения за финансово управление на животновъдни ферми“
 • „Представяне на платформа за свободен достъп и споделяне на образователни ресурси.“
 • „Възможности за създаване на интерактивни дигитални образователни ресурси в областта на животновъдството“
 • „Интелигентна система за управление на отпадъци в селското стопанство като част от кръговата икономика“.

Резултатите от научните постижения на програмата „Интелигентно животновъдство“ ще бъдат приложими в практиката и са в услуга на потребителя. В различните области на проекта са включени млади учени, постдокторанти и докторанти, които способстват за изграждане на капацитет, който да продължи разработките и да е подготвен за бъдещите иновации.

Припомняме, че през март месец 2021 г. стартира Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ - ИНТЕ-ЖИВО, финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН). Тракийският университет оглавява консорциума, съставляван от водещи академични институции в България: Аграрен Университет-Пловдив; Технически Университет – София; Русенски Университет “Ангел Кънчев”; Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН; Институт по Механика – БАН; Институт по Биология и Имунология на Размножаването "Акад. Кирил Братанов"(ИБИР–БАН); Селскостопанска Академия – ССА. Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.

Източник:
ННП „Интелигентно животновъдство“