Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕС стартира конкурс за най-добро биологично производство

Европейският съюз (ЕС) стартира конкурс за най-добро биологично производство. Инициативата ще има за цел да бъдат отличени постижения по цялата верига за създаване на стойност в биологичното производство, както и най-добрите и иновативни участници.

Конкурсът е част от кампанията по Плана за действие за развитие на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г., с който ще се симулира нарастването на потребителско търсене на биологични продукти

Участниците могат да бъдат малки или средни предприятия (МСП) за преработка на биологични храни, търговци на биологични храни на дребно ресторанти или ресторантьорски услуги в областта на биологичните храни.

pic

Наградите са в следните седем категории:

  • Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие – 2 отделни категории за мъже и жени
  • Най-добър регион в областта на биологичното производство
  • Най-добър град в областта на биологичното производство
  • Най-добър био район в сферата на биологичното производство
  • Най-добро малко или средно предприятие (МСП) за преработка на биологични храни
  • Най-добър търговец на дребно на биологични храни
  • Най-добър ресторант/доставчик на услуги за хранене в областта на биологичните храни

Крайният срок за кандидатстване е до 23:59 ч. на 12 май 2024 г.

Подробности четете тук

Източник:
МЗХ