Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Комисията по земеделие прие законопроект за промени в Закона за подпомагане на земеделците

Комисията по земеделието, храните и горите прие общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители на 28 октомври 2022 г., предаде БТА

Председателят на комисията Росен Костурков обясни, че това е общ законопроект и механичен сбор от два законопроекта за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, които са били приети на първо четене вчера. По думите му гласуването на общия законопроект е формален акт и днес не бе обсъден по същество. До второ четене обаче може да бъдат направени промени, които ще бъдат обсъдени допълнително.

В мотивите на законопроекта е посочено, че Европейската комисия (ЕК) представи през 2018 г. законодателни предложения в Обща селскостопанска политика (ОСП). Предвидено е, че държавите членки на Европейския съюз (ЕС) са длъжни да изпълняват стратегическите планове по ОСП, одобрени от ЕК. За изпълнение на тези изисквания България трябва да създаде национално законодателство, което да уреди условията и реда за прилагане на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на България за програмен период 2023 - 2027 г.

Прилагането на Стратегическия план на страната трябва да започне на 1 януари 2023 г. За да може България да получи финансов ресурс, предвиден по плана и земеделските производители да се възползват от подпомагането, до тази дата трябва да влезе в сила националното законодателство за прилагане на плана. Това налага спешно приемане на пакет от нормативни актове. За да се предотврати неусвояване на 1 581 175 591 лева, е наложително преди 2023 г. да е влязла в сила национална нормативна уредба за директните плащания и секторните интервенции.

В този законопроект се определя компетентността на министъра на земеделието за прилагане на Регламент (ЕС) 2021/241 за прилагането на Стратегическия план за земеделието и развитието на селските райони, както и Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и Съвета. В този законопроект се определя компетентността на министъра и за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/231 в частта за селското стопанство в приетия Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост.