Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
greece

ЕК одобри статегическите планове на Германия, Гърция и Литва

Европейската комисия одобри стратегическите планове на ОСП на Германия, Гърция и Литва, се казва в съобщение на институцията, публикувана но официалния й сайт. Новата Обща селскостопанска политика (ОСП), която трябва да започне на 1 януари 2023 г., е предназначена да оформи прехода към устойчив, издръжлив и модерен европейски селскостопански сектор. Съгласно реформираната политика финансирането ще бъде по-справедливо разпределено между стопанствата, като ще се наблегне на малките и средни стопанства, както и на младите фермери, предаде сайта praktichnozemedelie.com. Освен това земеделските стопани ще бъдат подпомогнати да предприемат иновации, от прецизно земеделие до агроекологични производствени методи.

ОСП ще се възползва от 270 милиарда евро финансиране от ЕС за периода 2023-27 г., четем още в информацията. Трите последно одобрени плана представляват общ бюджет на ЕС от 47,8 милиарда евро, от които 30,5 милиарда евро за Германия, 13,4 милиарда евро за Гърция и 3,9 милиарда евро за Литва. От общия бюджет на ЕС на тези три страни повече от 14 милиарда евро ще бъдат предназначени за екологични и климатични цели и екосхеми и 1,6 милиарда евро за млади фермери. 18 държави от ЕС вече са с одобрени планове: – Австрия, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Словения, Испания, Швеция.

България, след неколкократни връщания и отразяване на бележките на комисията, изпрати в ЕС Стратегически си план на 10. 11. 2022 година. Очаква се окончателното му одобряване.