Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
drone

ЕК: Прецизното земеделие е ключът към двойното предизвикателство пред фермерите

Според Европейската комисия прецизното земделие може да помогне за увеличаване на добивите и производителността на животните, намаляване на разходите и оптимизиране на използването на суровини

Цифровите технологии могат да бъдат от огромна помощ на селското стопанство с оглед двойното предизвикателство - екологизиране на сектора и гарантиране на продоволствената сигурност. Така смята Гайел Марион, представител на Европейската комисия. По думите й, подобни техники могат да бъдат ключови за превръщането на земеделието в по-благоприятно за климата и околната среда същевременно запазване на производството на сегашните нива, информира Euractiv, цитиран от Agri.bg

Прецизното земеделие, при което дигиталните технологии се използват, за да направят земеделските практики по-точни, привлече все по-голямо внимание през последните години като начин за оптимизиране на използването на селскостопански суровини като пестициди, торове или вода. Пред него обаче има и предизвикателства - високите инвестиционни разходи и лошата свързаност в селските райони.

Селскостопанският сектор е изправен пред двойно предизвикателство.

подчерта тя по време на неотдавнашно събитие на Euractiv.

За Марион то включва необходимост от екологичен преход, гарантиращ опазването на природните ресурси и борба с изменението на климата“, и второ, необходимост от продължаващо производство на храни.

Според Европейската комисия прецизното земеделие може да помогне за увеличаване на добивите и производителността на животните, намаляване на разходите и оптимизиране на използването на суровини. Например дигиталните технологии могат да предскажат болести и по този начин да дадат прогноза кога точно е необходимо да се използват определени пестициди, обясни по време на събитието консервативният евродепутат Франк Богович, който е и производител на ябълки. Според него, подобни системи могат да се използват, когато става въпрос и за напояване.

Пречките остават

По-широкото използване на практиките за прецизно земеделие все още е изправено пред сериозни пречки. То на първо място изисква висококачествена интернет връзка.

Според доклад от 2022 г. на асоциацията на оптичната индустрия FFTH Council Europe само 30% от жителите на селските райони са имали достъп до изцяло оптична свързаност до септември 2021 г., в сравнение с почти половината от всички домакинства.

Свързаността остава „фундаментален проблем“, подчерта Марион, като добави, че Комисията се надява да се справи с това чрез Механизма за свързване на Европа - програма за финансиране на ЕС, насочена, наред с други неща, към създаване на цифрова и телекомуникационна инфраструктура.

Друго предизвикателство са високите инвестиционни разходи за прецизно земеделие.

Те могат да бъдат предизвикателство за малките ферми, смята Богович.

„Мисля, че е много важно да се грижим за тях“, каза той, добавяйки, че кооперациите могат да предложат решения, като позволят споделеното закупуване и използване на цифрови технологии.

За Марион е необходима подкрепа за малките ферми, за да имат достъп до прецизно земеделие.

„Общата селскостопанска политика (ОСП) подкрепя и ще продължи да подкрепя не само инвестициите, но и промените в практиките“, включително чрез подкрепа на проекти за сътрудничество между изследователи, съветници и фермери, но също и обучение и консултантски услуги като цяло, добави тя.

Възможностите на споделянето на данни

Дигитализирането на селското стопанство „може да бъде много повече от индивидуална стъпка на ниво ферма – става дума и за сътрудничество по хранителната верига“, смята Марион.

Цифровите приложения потенциално могат да позволят на фермерите да споделят данни помежду си и с партньори по веригата на стойността или автоматично и директно да подават административни данни към компетентните органи – нещо, което може да помогне за минимизиране на бюрокрацията, посочи Богович.
За да направи такова споделяне на данни на ниво ферма възможно в цяла Европа, Комисията се ангажира да изгради общо пространство за данни за селското стопанство като част от Европейската стратегия за данни, която представи в началото на 2020 г.

Изследванията показват, че много фермери имат резерви относно разкриването на данни. В проучване, проведено сред германски фермери от асоциацията на дигиталната индустрия Bitkom, само 1% от респондентите са заявили, че са готови да споделят данни без предварително условие, 13% са казали, че изобщо не са готови да споделят, а останалите са казали, че това ще зависи от дали това би им донесло допълнителни ползи. Мнозина се притесняват, че разкриването на данни във фермата може да доведе до отрицателни ефекти, например ако събраните данни помогнат на регулаторите да въведат допълнителни или по-строги правила.