Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

QR код върху опаковката с мляко ще дава информация за хуманното отношение към животните

Иновация

В недалечно бъдеще един прост QR код, отпечатан върху опаковката с мляко, може да дава информация за здравето и благосъстоянието на кравите, които са произвели млякото. Кодът ще дава възможност на потребителите да проследят пътя на млякото до фермата, в която е произведено и да получат информация за благосъстоянието на кравите в конкретния ден, в който млякото е произведено.

Източник: QR codes on milk cartons to offer window into livestock health and welfare
Автор: Али Джоунс, списание „Научни изследвания и иновации“

Преведена и адаптирана версия