Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

иновация

Българска разработка за дигитално млекосъхранение получи награда за иновация

Подкрепяме и насърчаваме производители като вас, които разработват иновации. Осигурихме много средства за предприемачите в България и по двете програми, управлявани от Министерството на иновациите и растежа (МИР). Това е бъдещето –  да има пари да се насърчават иновациите и модернизацията.

QR код върху опаковката с мляко ще дава информация за хуманното отношение към животните

В недалечно бъдеще един прост QR код, отпечатан върху опаковката с мляко, може да дава информация за здравето и благосъстоянието на кравите, които са произвели млякото. Кодът ще дава възможност на потребителите да проследят пътя на млякото до фермата, в която е произведено и да получат информация за благосъстоянието на кравите в конкретния ден, в който млякото е произведено.