Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Precision farming

ЕК: Прецизното земеделие е ключът към двойното предизвикателство пред фермерите

Според Европейската комисия прецизното земделие може да помогне за увеличаване на добивите и производителността на животните, намаляване на разходите и оптимизиране на използването на суровини