Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

innovation

ЕС организира конференция за научните изследвания и иновациите в селското стопанство

Конференцията на Европейския съюз (ЕС) "EU AgriResearch 2023", която се провежда в Брюксел от 31 май до 2 юни т.г., ще предостави полезни насоки и теми за размисъл относно бъдещите приоритетни инвестиции в научни изследвания и иновации, необходими за подкрепа на селското, горското стопанство и селските райони.

QR код върху опаковката с мляко ще дава информация за хуманното отношение към животните

В недалечно бъдеще един прост QR код, отпечатан върху опаковката с мляко, може да дава информация за здравето и благосъстоянието на кравите, които са произвели млякото. Кодът ще дава възможност на потребителите да проследят пътя на млякото до фермата, в която е произведено и да получат информация за благосъстоянието на кравите в конкретния ден, в който млякото е произведено.

Финландска стартъп компания създаде храна от слънце и въздух

Solar Foods е финландски стартъп, който обяви, че е създал храна от слънце, микроби и въздух. Тя не само може да подсигури изхранването на планетата, но и да спаси климата. Причината: микробите в този продукт се хранят с въглероден диоксид, вода и азот.