Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

блокчейн

Блокчейн технологии в селското стопанство - Конференция по проект DL TEchс UP

Откриваща конференция по проект "Ускоряване въвеждането на блокчейн технологиите" (DL TEchс UP) ще разгледа ролята на новите технологии в селското стопанство, цифровото бъдеще на агробизнеса, прецизно и интелигентно земеделие, блокчейн технологии, изкуствен интелект, предаде БТА.

Събитието ще се проведе на 21 октомври от 10:00 часа в хотел "Фантазия", град Хасково.