Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Блокчейн технологии в селското стопанство - Конференция по проект DL TEchс UP

Откриваща конференция по проект "Ускоряване въвеждането на блокчейн технологиите" (DL TEchс UP) ще разгледа ролята на новите технологии в селското стопанство, цифровото бъдеще на агробизнеса, прецизно и интелигентно земеделие, блокчейн технологии, изкуствен интелект, предаде БТА.

Събитието ще се проведе на 21 октомври от 10:00 часа в хотел "Фантазия", град Хасково.

Участниците в конференцията ще имат възможност да се запознаят с приложението на цифровите технологии в селското стопанство, с възможностите за финансиране за внедряване на цифрови решения и блокчейн технологии за повишаване на производителността на отраслите от Стратегическия план за Общата селскостопанска политика (ОСП) 2023-2027, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2021-2027, национални фондове и програми. Ще научат също как проект "DL TEchс UP" може да подпомогне новаторски идеи за въвеждане на блокчейн технологии.

Национално сдружение „Планинско мляко“ – Смолян е изпълнител по проекта, който се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните бюджети на държавите участващи в Програма Европейско териториално сътрудничество Интеррег VА Гърция-България 2014-2020.

ПРОГРАМА

10.30 ч.       Представяне на проект „Ускоряване въвеждането на блокчейн технологиите“ с акроним “DL Tech UP” – Илия Годев, НСПМ

10.45 ч.       Цифрови технологии и решения в селското стопанство – примери от България – Веселин Павлов, Управляващ партньор, ЕНТЕГРА ООД

11.05 ч.       „Агросистеми – управление на бизнеса „От полето до вилицата“ с една система“– инж. Петър Чернаев, управител на „ВИП СОФТУЕР“ ООД и инж. Пенка Чернаева, докторант на СА- Свищов „Внедряване на системи за управление на агробизнеса“.

11.25 ч.       Кафе-пауза

11.45 ч.       Блокчейн и интегриране на данните от прецизно земеделие в системите за гарантиране произхода на селскостопанска продукция – доц. Божин Божинов, Аграрен университет – Пловдив

12.05 ч.       Блокчейн технологии в сектор агро-храни – примери за приложимост от Европа. Възможности за финансиране въвеждането на блокчейн технологии в земеделието – Божура Фиданска, ас. докторант, Институт по аграрна икономика.

12.30 ч.       Дискусия – въпроси и отговори

12.50 ч.       Закриване на конференцията