Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

Форум "Фермерството търси талант"

Форум за предизвикателствата пред професионалното земеделско образование,24 ноември, Брюксел и streaming на живо. На специално събитие в Брюксел на 24 ноември ще бъдат разгледани предизвикателствата пред професионалното образование на фермерите в светлината на прехода към цифрово и зелено земеделие, се казва в съобщение от ЕК.

Стратегическият план ще обхване отново 215 общини

Земеделският министър съобщи, че към настоящия момент официалните коментари на Европейската комисия (ЕК), които бяха 405, са напълно отстранени. „В последния месец в диалог с ЕК се получиха още над 105 допълнителни отметки, предимно от генералните дирекции „Действия по климата“ и „Околна среда“, те също са изчистени“, уточни Явор Гечев. Той подчерта, че целият план е готов и хората, и общините трябва да го знаят, защото е свършена много работа.

Празник на земеделската наука в Селскостопанска академия - 26 октомври

Знанията и иновациите са от съществено значение за постигането на интелигентен, стабилен и устойчив селскостопански сектор. Новата Обща селскостопанска политика ще насърчава увеличаването на инвестициите в научни изследвания и иновации и ще дава възможност на земеделските стопани и на селските общности да се възползват от тях. Празникът на земеделската наука ще отбележат в Селскостопанска академия на християнския празник Димитровден – 26. 10. 2022 г. в аулата на Селскостопанска академия (ССА). Институти от цялата страна ще представят постиженията в работата си, обединени в изложба „Даровете на природата“.

ЕК провежда обществена консултация за безопасността на храните

Политиката на ЕС в областта на безопасността на храните включва правила относно материалите, предназначени за контакт с храни (напр. опаковки за храни, кухненски съдове и прибори и оборудване за преработка на храни).

Блокчейн технологии в селското стопанство - Конференция по проект DL TEchс UP

Откриваща конференция по проект "Ускоряване въвеждането на блокчейн технологиите" (DL TEchс UP) ще разгледа ролята на новите технологии в селското стопанство, цифровото бъдеще на агробизнеса, прецизно и интелигентно земеделие, блокчейн технологии, изкуствен интелект, предаде БТА.

Събитието ще се проведе на 21 октомври от 10:00 часа в хотел "Фантазия", град Хасково.

Осми Европейски конгрес на младите фермери ще се проведе през декември

Бъдещето на храните и земеделието е в ръцете на младите фермери в ЕС, които играят решаваща роля в развитието на устойчив селскостопански сектор, който подкрепя грижата за околната среда, действията срещу изменението на климата и интелигентни решения за осигуряване на безопасна и висококачествена храна за европейците. Стратегията „От фермата до трапезата“ за устойчива храна като част от новата Европейска зелена сделка предлага пътя напред за една трансформирана хранителна система от производство към консумация.

Днес отбелязваме Световния ден на храната

По инициатива на Организацията по изхранване и земеделие към ООН Световния ден на храната е учреден, за да бъдат обсъждани глобално темите като изхранването, земеделието, недохранването.

Осигуряването на безопасни, хранителни и устойчиви храни и намаляване на хранителни отпадъци са сред специфичните цели, които си поставя Общата селскостопанска политика.

15 Октомври - Международен ден на жените в селските райони

Тази инициативата започва по време на Конференцията на ООН за жените през септември 1995 година в Пекин, като през 2007 г. 15 октомври е официално обявен за международен ден на жените в селските райони. Отбелязването на празника поставя на фокус ролята на жените в селските райони за развитието на икономиката, производството и сигурността на храните. Инициативата насочва вниманието на правителствата и организации с обществено значение към проблемите на жените в селските райони и насърчава действия в тяхна подкрепа. 

Министерството на земеделието работи за завършване на Стратегическия план в рамките на месец октомври

Министерството на земеделието работи за завършване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) в рамките на месец октомври и неговото прилагане да започне в срок 2023 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на заседание на Тематичната работна група посветена на плана, предаде БТА. В дискусията участваха браншови организации и експерти от Министерството на земеделието (МЗм), които представиха напредъка на работата по документа. 

Агронауката на Научната карта на България

Агронауката на Научната карта на България Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ има основната задача да стимулира целенасочени научни изследвания  в областта на селското стопанство, храните и биоикономиката, които ще спомогнат за справяне с трите основни предизвикателства, пред които са изправени тези сектори днес: жизнеспособно производство на храни; устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата и балансирано развитие на биоикономиката.