Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Инициативата "ОСП:Говори науката“ на първото издание на Академия „Иновации в агробизнеса"

Инициативата "ОСП:Говори науката“  беше гост на първото издание на Академия „Иновации в агробизнеса“ , организирана от Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Академията беше открита от Заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков, който посочи, че иновациите в агросектора, включително автоматизацията и дигитализацията, ще ускорят  растежа на българското производство в условията на силно конкурентна среда. Той сподели, че в България имаме изключително добър научен потенциал в лицето на Българска академия на науките, Селскостопанска академия и университетите, но са необходими още много усилия за осигуряване на връзка между науката и земеделските производители.  

В Академията бяха представиха нови продукти и постижения, които показват как науката, технологиите и бизнесът променят бъдещето на агросектора, кръговата икономика и производството на храни - робот, който плеви земеделските култури и е подходящ за биостопанствата, система за използването на окси-водороден газ с цел увеличаване на добивите в растениевъдството, софтуерни услуги, IoT решения за агробизнеса и иновативни храни.

На щанда на Инициативата "ОСП:Говори науката“ участниците и гостите в академията имаха възможност да се запознаят със свободна дигитална библиотека FarmLab, която съдържа текстови, аудио и видео материали по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони. Представени бяха добри европейски примери за иновации в селското стопанство и Агро подкаста "Какво прави науката за фермера?", с гости утвърдени специалисти, изследователи и учени, практици.