Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕК актуализира пазарните стандарти за селскостопански хранителни продукти

Европейската комисия (ЕК) предложи да се преразгледат съществуващите пазарни стандарти, приложими за редица селскостопански хранителни продукти като плодове и зеленчуци, плодови сокове и конфитюри, мед, птиче месо или яйца. Предложените корекции трябва да помогнат на потребителите да направят по-информиран избор за по-здравословна диета и да допринесат за предотвратяване на хранителните отпадъци. 

Маркетинговите стандарти са общият език между потребителите и операторите, за да знаят какво търгуват и да осигурят лоялна конкуренция за всички в ЕС. Точно както всеки език се развива с времето, така се развиват и нуждите и навиците на всички участници във веригата за доставка на храни. Искаме да подобрим прозрачността на продуктите, продавани на потребителите, и да намалим хранителните отпадъци, като същевременно придадем по-висока оценка на още по-устойчиви и по-здравословни производствени методи за производителите.

каза еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски.

Областите, обхванати от предложенията на Комисията, включват: 

Етикетиране за произход: по-ясни задължителни правила за етикетиране на произхода за мед, ядки и сушени плодове, узрели банани, както и подрязани, обработени и нарязани плодове и зеленчуци (като пакетирани листни салати). Държавата или страните на произход в случай на смеси или миксове трябва да фигурират на етикета. Изброяването на страните на произход ще увеличи прозрачността за потребителите. Това също така трябва да насърчи производството на тези продукти в ЕС. 

Хранителни отпадъци: предложените промени засягат хранителните отпадъци и отпадъците от опаковки. Например така наречените "грозни" плодове и зеленчуци (с външни дефекти, но все още подходящи за местна/директна консумация), продавани на местно ниво и директно от производителите на потребителите, ще бъдат освободени от спазването на пазарните стандарти.Оползотворяването им в прясно състояние може да предложи на потребителите повече възможности да купуват пресни плодове и зеленчуци на по-достъпни цени и да облагодетелства производителите, работещи в къси вериги на доставки. Някои продукти, засегнати от природни бедствия или други извънредни обстоятелства, също могат да бъдат продавани, ако са безопасни за консумация. 

Опаковка: продуктите, предназначени за дарение, могат да бъдат освободени от основните изисквания за етикетиране. Това ще намали бюрокрацията и етикетите и следователно ще улесни ангажираността на операторите в даренията.

Плодови сокове: ще бъде възможно плодовите сокове да носят упоменаването "без добавени захари", за да се изясни, че за разлика от плодовите нектари, соковете по дефиниция не могат да съдържат добавени захари - характеристика, за която повечето потребители не знаят. Освен това, за да се отговори на нарастващото потребителско търсене на продукти с по-ниско съдържание на захар, на етикета ще бъде позволено да се посочва "плодов сок с намалено съдържание на захар". За допълнително опростяване и адаптиране към потребителските вкусове терминът "кокосова вода" вече може да се използва заедно с "кокосов сок".

Конфитюри и мармалади: плодовото съдържание на конфитюрите ще се увеличи от 350 грама на минимум 450 грама (на 550 грама за екстра качество) на килограм готов продукт. С увеличаването на плодовото съдържание на потребителите ще бъде предложен продукт с по-малко свободни захари и повече плодове, отколкото получават в момента. Терминът "мармалад", разрешен досега само за конфитюри от цитрусови плодове, вече ще може да се използва за всички конфитюри, за да се въведе възможност за коригиране на името на продукта към най-използваното на местно ниво.

Яйца: ще бъде разрешено използването на слънчеви панели в открити площи за свободно отглеждане на кокошки — носачки на яйца, с което ще се увеличи предлагането на енергия от възобновяеми източници. Маркирането на яйцата също ще се извършва директно във фермата, което ще подобри проследимостта.

Следващи стъпки

Предложенията за пресни плодове и зеленчуци, яйца и птиче месо са обхванати от делегирани актове и актове за изпълнение. Текстовете ще бъдат достъпни за обществено обсъждане в продължение на един месец. След това делегираните актове ще бъдат приети и изпратени на Европейския парламент и на Съвета за период на разглеждане от два месеца. Комисията ще ги публикува в края на тази процедура. Предложенията, обхващащи конфитюри, мармалади, плодови сокове и мед, са включени в директиви и те ще следват обикновения съвместен законодателен процес от Европейския парламент и Съвета преди публикуването и влизането им в сила.

Успоредно с това Комисията изпраща доклад до Европейския парламент и Съвета с оглед на приемането в близко бъдеще на нови пазарни стандарти за ябълково и крушово вино, както и за етикетиране на произхода на варива. Тези продукти понастоящем не са обхванати от никакви маркетингови стандарти в Регламента за общата организация на пазара.

Контекст

Маркетинговите стандарти на ЕС са предназначени да гарантират, че качеството на продукта остава високо, че потребителите са защитени и че стандартите са последователни в рамките на пазара на ЕС. Те също така улесняват търговията с трети държави, тъй като са в съответствие със съществуващите стандарти на международно ниво от 50-те години на миналия век. През последното десетилетие селскостопанските пазари се развиха значително, водени от иновациите, но също и от променящите се обществени опасения и търсенето на потребителите. Днешните предложения ще гарантират, че в съответствие със стратегията "От фермата до трапезата" и целите на ООН за устойчиво развитие, маркетинговите стандарти могат да допринесат за насърчаването и възприемането на устойчиви продукти, като същевременно отговарят на новите нужди на потребителите и операторите.  

За да бъдат пуснати на пазарите на ЕС и продадени на потребителите, повечето селскостопански хранителни продукти трябва да отговарят на пазарните стандарти на ЕС или стандартите, установени на международно ниво. Маркетинговите стандарти се отнасят до външните качества на продуктите и невидимите качества, които са резултат от определени производствени процеси, като плодовото съдържание в конфитюрите. Те се прилагат еднакво както за продукти от ЕС, така и за вносни продукти.