Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Евростат: Регионът на Видин е сред селските райони в ЕС, чието население намалява най-бързо между 2015 г. и 2020 г.

Предимно селските региони съставляват 45 на сто от територията на Европейския съюз през 2021 г., но само 21 на сто от населението на ЕС живее в тях, по данни към 1 януари 2021 г., съобщи Евростат, цитиран от БТА. 

През периода 2015-2020 г. населението на селските региони намалява средно с по 0,1 на сто всяка година. От друга страна, населението на предимно градските региони се увеличава средно с по 0,4 на сто годишно. 

През този период (2015-2020 г.) броят на по-възрастните хора се повишава бързо, отбелязва Евростат. Тези, които са на възраст над 65 години, се увеличават с по 1,6 на сто всяка година в градските и смесените региони. Най-бързо нарастване на броя на жителите от тази група обаче е отчетено в селските региони (1,8 на сто).

На този фон броят на хората в трудоспособна възраст (между 20 и 64-годишните), които живеят в предимно селските региони, се понижава средно с по 0,6 на сто годишно. По-младите хора (под 20-годишна възраст) в селските региони намаляват средно с по 0,7 на сто всяка година.

pic

Броят на двете групи жители в предимно градските региони се увеличава съответно с 0,1 на сто и 0,3 на сто годишно. Това предполага, че те напускат селските региони, за да продължат своето образование или в търсене на работа, отбелязва Евростат. 

Между 2015 г. и 2020 г. населението се увеличава поне с 0,3 на сто годишно в 108 предимно селски региона на ЕС, но намалява със същите темпове в 155 селски региона. 

Селските региони в Европейския съюз, в които най-бързо намалява населението са Вуковарско-сремска жупаня в Хърватия (с по 2.5 на сто годишно), следвана от област Видин и друг хърватски регион - Пожешко-славонска жупаня, с годишен спад от по 2.3 на сто.

Селските региони в ЕС, в които населението нараства най-бързо през периода 2015-2020 г., са гръцките острови Самос и Икария (с по 2,8 на сто годишно), следвани от Лесбос и Лимнос (с по 2.7 на сто годишно).