Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Как да се противопоставим на незаконната сеч?

Природозащитната организация WWF България е създала мобилно приложение „Спаси гората“, чрез което гражданите могат да подават сигнали за незаконен дърводобив. То работи от 2020 г. и през последните месеци чрез него са получени над 50 сигнала за незаконна дейност в гората и за съмнения за неправомерен превоз на дървесина. Яна Барзова, експерт „Гори“ към WWF, представя възможностите за гражданска активност за опазване на гората. Приложението работи с Android и може да се свали чрез Google playstore. С негова помощ чрез GIS платформа гражданите могат да проверят основна информация за собственост и вид на гората, в която се намират, и да направят справка за разрешителните за сеч

Чрез достъп до системата на Изпълнителна агенция „Гори“ (ИАГ) се прави справка и за превозния билет на камионите, които транспортират дървесина. В този случай на български език е нужно да се изпише номера на превозното средство. Ако имате съмнение, че се превозват незаконно отсечени дървета – не виждате маркировка, или количеството изглежда прекалено голямо или видът на дървесината е различен, можете да потърсите информация в системата и да сигнализирайте. При спешни ситуации могат да се подават оплаквания  на тел.112 или да се пусне писмен сигнал до ИАГ. Тъй като камионите имат GPS, по данните в системата се извършва проверка. Често се установява, че те нямат проследяващо устройство.

Сигналите се препращат към WWF и ИАГ. Ако подателят остави координати, може да получи обрана връзка. За ефективността на сигналите е важно телефонът да бъде настроен да показва точно местоположение, както и да се даде максимално точна информация. Въпреки че темата за природните ресурси става все по- „гореща“ и интересът от страна на хората за опазването им расте, събираемостта на санкциите е около 10-15% и това ги кара да се чувстват безпомощни. Проблем остава и страхът на хората от агресия при подаване на сигналите.