Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Заместник-министър Събев: Възнаграждението на земеделските работници е инвестиция в развитието на българското земеделие и производство

На заплатите на земеделските работници трябва да се гледа като на инвестиция в развитието на българското земеделие и производство, а не като разход. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на 12-та редовна отчетно-изборна конференция на Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“. „Средствата, които се заделят за възнаграждение за труд трябва да се разглеждат като добавена стойност за развитието на сектора. В тази връзка се радвам, че успяхме да подпишем споразумение за сътрудничество между министерството, работодателските организации, синдикатите и бранша, което цели да се създаде реален диалог за по-добри условия на труд и привлекателни възнаграждения за работниците“, уточни той.

Заместник-министър Събев отбеляза също, че проблемът с работната ръка е най-острият както за сектор селско стопанство, така и за цялата българска икономика. „Обезлюдяването на селските райони продължава, в посока градските райони или чужбина, затова са необходими по-атрактивни възнаграждения и подобряване на условията на труд. Това е и причината в последните месеци да работим активно, заедно със синдикатите, браншовите и работодателските организации в тази насока“, каза още той. И посочи, че икономиката не може да съществува и да става по-конкурентна без човешкия капитал.

„Необходимо е да се работи приоритетно първо за запазване на сега трудещите се в сектора, да останат в него. На второ място трябва да привличаме повече млади хора в сектора, който може да бъде модерен и привлекателен. На трето място трябва да достигнем до българите, работещи в селското стопанство на други страни, защото те биха имали и чисто човешки причини да се върнат в България при роднини например. Четвърто направление за развитието на пазара на труда е привличането на работна ръка на чужди граждани“. Това обобщи като приоритети за развитието на пазара на труда у нас заместник-министър Георги Събев.

„Новата Обща селскостопанска политика, както и други европейски програми предлагат финансови инструменти, които могат да бъдат ползвани за модернизиране на българското земеделие, а така то може да стане по-привлекателно за по-млади специалисти. По този начин можем да преодолеем негативната тенденция с намаляването на младите в сектора“, добави Събев.

Земеделският заместник-министър информира, че по данни на Национален статистически институт през 2022 г. заетите в секторите селско, горско и рибно стопанство са близо 6,4% от общо заетите лица в държавата. Данните за периода 2016-2022 г. сочат, че броят на заетите в тези сектори е непроменен, за разлика от другите икономически сектори, при които се наблюдава увеличение.

„Надявам се условията на труд и справедливо възнаграждение на работещите в земеделието да присъстват активно и в политическия дебат както в сегашния парламент, така и във всички бъдещи парламенти на страната. Защото без човешки капитал, за който да се грижим ще ни липсва основен  елемент за развитието на икономиката, на земеделието, селското, горското и рибно стопанство“, каза в заключение Георги Събев.

Източник:
Министерство на земеделието