Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕП одобри текст, изключващ етеричните масла от новата класификация

Европейският парламент одобри компромисен текст, който изключва етеричните масла от новата класификация, предложена от Европейската комисия по  т.нар. Регламент за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. Първоначалният текст, който засяга производителите на етерични култури, предвиждаше химичните съставки на розовото масло да бъдат включени по отделно и част от тях да бъдат обозначени като вредни за здравето.

Окончателните текстове ще бъдат приети след преговори между Съвета, Европейската комисия и Европарламента.

На този етап българските производители ще продължат да работят така, както са работили, обясни Атидже Алиева - Вели,  член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европарламента:

Текстът гласи, че продукти от растителен произход, които не са химически или генно модифицирани, няма да бъдат в обхвата на новата класификация. В тези продукции попадат и етеричните масла. За съжаление на всички наши български евродепутати от всички партии, едното изменение, което изрично упоменаваше и изключваше етеричните масла, не бе прието. Но пък се прие другото важно изменение, предложено от нас, че след шестата година от влизане в сила в действие на това законодателство комисията трябва да направи оценка на начина на прилагане и на действие, както и на ефекта от това законодателство, което също беше важно за нашите производители.

 

Къде е проблемът?

Измененията в Регламента за класификация, етикетиране и опаковане на химикали (CLP), инициирани от Европейската комисия, предвиждат етеричните масла да бъдат класифицирани като потенциално опасни въз основа на съдържащи се в тях елементи, които в определени условия могат да предизвикат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве. В същото време Комисията мотивира промените и със Зелената сделка с опасението, че попаднали в почвата (след употреба на козметични продукти например), те предизвикват замърсяване на колоната среда.

Българската позиция

Всички български депутати в европейския парламент, независимо от своята принадлежност към партия и политическо семейство, застават зад общата позиция, че етеричните масла не трябва да бъдат класифицирани и третирани като смес от химически елементи, а като отделна натурална единица с променлив състав и концентрация. Това е така, защото съставът на розовото масло не е константен, а зависи силно от условията, в които виреят розите - метеорологичните особености, киселинността на почвите, честотата на валежите и др., тоест те са вещества с многобройни съставки, които в различни условия могат да варират като количество и наситеност.

Как се стигна до тук?

Европейската комисия публикува предложението за изменения на регламента CLP в края на 2022 г. Няколко месеца по-късно кметът на Казанлък Галина Стоянова алармира, че Европейският съюза застрашава бъдещето на българското розово масло и призова държавата да се застъпи за розопроизводителите и за този традиционен за страната ни поминък.

Желанието на Европейската комисия да промени начина на етикетиране на етеричните масла предизвика силни притеснения у българските производители, преработватели и търговци на масло от роза и лавандула поради потенциалното изискване продукцията им да бъде определена като опасна за здравето и това да повлияе негативно както на производството, така и на пазара на етерични масла.

В началото на месец март по покана на Андрей Новаков в Европарламента в Брюксел пристигнаха кметът на Казанлък Галина Стоянова, бившият земеделски министър Десислава Танева и бившият изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев. Те проведоха среща с основния докладчик по Регламента Мария Спираки и подчертаха важността и отражението на предвижданите изменения за поминъка на българските розопроизводители.

По време на посещението те проведоха среща и с тогавашния българския еврокомисар Мария Габриел, която има траен ангажимент към проблема и работи за неговото решение и занапред в качеството си на вицепремиер и министър на външните работи.

През месец май представителите на България от всички политически групи в Европейския парламент се обединиха в обща позиция за защита на българското розово масло и внесоха искане в Регламента CLP да бъдат изтрити всички текстове, които разглеждат етеричните масла като химична смес. Искането за изменение беше подкрепено от депутати от пет европейски държави: Франция, Испания, Италия, Румъния и Хърватия.

Българските евродепутати настояха Европейската комисия да подкрепи и мотивира намеренията си с независимо проучване относно преките и непреките разходи за производителите в резултат на предложените разпоредби. Те алармират, че тежестта върху приходите и разходите на индустрията е абсолютно неизвестна, а това представлява заплаха най-малките производители да бъдат изтласкани от бизнеса. В резултат регионалните икономики и традиционните индустрии са изложени на риск, докато ЕС отваря вратата за конкурентен внос от трети страни.

През м. септември по инициатива на Андрей Новаков в Европейския парламент в Брюксел беше инсталирана реплика на традиционна българска инсталация за дестилиране на розово масло. Инициативата имаше за цел да подчертае безвредния процес на производство на масло от българска маслодайна роза, неговия чист произход и благотворно влияние. Инициативата привлече вниманието на стотици евродепутати и представители на европейската администрация.

Какво предстои?

Очаква се в края на годината Европейската комисия трябва да публикува и своите предложения за промени в другия регламент с отношение към етеричните масла - Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Източник:
БНР и Дарик