Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

защита

ЕП одобри текст, изключващ етеричните масла от новата класификация

Европейският парламент одобри компромисен текст, който изключва етеричните масла от новата класификация, предложена от Европейската комисия по  т.нар. Регламент за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. Първоначалният текст, който засяга производителите на етерични култури, предвиждаше химичните съставки на розовото масло да бъдат включени по отделно и част от тях да бъдат обозначени като вредни за здравето.

Окончателните текстове ще бъдат приети след преговори между Съвета, Европейската комисия и Европарламента.

„Българско бяло саламурено сирене“ е вторият регистриран млечен продукт със защитено наименование за произход

„Българско бяло саламурено сирене“ е признато от Европейската комисия за Защитено наименование за произход, съобщава пресслужбата на МЗХ. Това стана с публикуването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1571 на Комисията за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene“ (ЗНП)) в Официалния вестник на ЕС, брой L 192 от 31.07.2023 г.