Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

ЕП

ЕС с предварително споразумение за по-ясно обозначаване на страната на произход на меда

Страните членки на ЕС и Европейският парламент постигнаха предварителната сделка за ясно етикетиране на страната на произход на меда, предаде ДПА.

Досега само за смесите от различни видове мед трябваше да бъде изрично посочено дали са с произход от ЕС. В бъдеще дяловете на различните видове мед от всяка страна също ще трябва да бъдат изброени. Законът също така има за цел да предотврати смесването на фалшив с естествен мед.

ЕП одобри текст, изключващ етеричните масла от новата класификация

Европейският парламент одобри компромисен текст, който изключва етеричните масла от новата класификация, предложена от Европейската комисия по  т.нар. Регламент за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. Първоначалният текст, който засяга производителите на етерични култури, предвиждаше химичните съставки на розовото масло да бъдат включени по отделно и част от тях да бъдат обозначени като вредни за здравето.

Окончателните текстове ще бъдат приети след преговори между Съвета, Европейската комисия и Европарламента.