Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

България иска облекчаване на изискванията при екологичните стандарти и условността

Европейската комисия трябва да направи цялостна оценка на законодателството на Зелената сделка и въздействието й върху селското стопанство в ЕС - това е част от позицията на страната ни за предстоящото заседание на Съвета по земеделие и рибарство, която е одобрена на 22 февруари на заседание на Министерски съвет. Срещата на земеделските министри ще се проведе на 26 февруари в Брюксел. Заедно с това е необходимо да се проследи кумулативният ефект от мерките в споразуменията за свободна търговия, както и да се предвиди клауза за реципрочност, която да гарантира спазването на идентични производствени стандарти за качество и безопасност на храните и от двете страни. 

За страната ни също така е от съществено значение да се постигне изравняване в нивата на директните плащания. По отношение на административната тежест в Общата селскостопанска политика позицията на страната, е че трябва да има облекчаване на някои от изискванията на екологичните стандарти и условността. 

От изключителна важност в краткосрочен план е да се опрости процедурата за промяна на Стратегическия план, съобщава Министерски съвет. 

Очаква се по време на заседанието в понеделник Белгийското председателство и Европейската комисия да представят информация за необходимостта от бързи и структурни отговори на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор.

Снимка: wirestock, Freepik

Източник:
AGRIBG

Таг