Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Европейската комисия одобри стратегическите планове за Обща селскостопанска политика на Чехия и Словакия

Европейската комисия съобщи, че е одобрила стратегическите планове за Обща селскостопанска политика (ОСП) на Чехия и Словакия. ОСП ще се възползва от 270 милиарда евро финансиране от ЕС за периода 2023-27 г. Двата плана, одобрени вчера, представляват общ бюджет на ЕС от 8,9 милиарда евро, от които 5,6 милиарда евро за Чехия и 3,3 милиарда евро за Словакия, предаде БТА. От общия бюджет на ЕС на тези две страни, 3 милиарда евро ще бъдат предназначени за екологични и климатични цели и екосхеми и повече от 200 милиона евро за млади фермери.

Ключова цел на чешкия план е по-справедливо разпределение и по-ефективно насочване на подпомагането на доходите. Земеделските стопанства ще получат преразпределителна подкрепа за първите си 150 хектара, за да се подобри рентабилността на малките и средни стопанства. Около 54 процента ​​от чешките ферми също ще получат допълнителна подкрепа за сектори, които изпитват специфични затруднения, като секторите на млякото и говеждото месо. По отношение на екологичните приоритети акцентът е върху опазването на природните ресурси и биоразнообразието. Повърхностите на непроизводителните площи и интегрираните производствени методи, ограничаващи употребата на пестициди, ще бъдат разположени на повече от 40 000 хектара. Съгласно чешкия план земеделската площ с подкрепа от ОСП за биологично земеделие трябва да се увеличи от сегашните 16 на 21 процента до 2027 г. И накрая, ОСП ще инвестира в селските райони, за да забави обезлюдяването и да засили заетостта. Очаква се благодарение на финансирането от ОСП да бъдат разкрити над 1700 работни места.

Планът на Словакия има за цел да повиши конкурентоспособността и устойчивостта на селскостопанския сектор, като същевременно защитава природните ресурси. Той въвежда таван за директните плащания въз основа на размера на стопанството и преразпределителна подкрепа за малки и средни стопанства. Допълнителна годишна подкрепа от 370 милиона евро ще помогне на словашките фермери в райони с природни ограничения, тъй като 61 процента от словашката земеделска земя попада в тази категория. С помощта на подкрепата на ОСП словашкият план се стреми към 20 процента от земеделската земя да бъде обработвана по биологичен начин до 2030 г. Освен това близо 64 процента ​​от животновъдните единици ще се възползват от фондовете на ЕС за намаляване на употребата на антибиотици и подпомагане на високите стандарти за благосъстояние на животните. Развитието на селските райони също е голяма част от плана на Словакия, тъй като ще подпомогне създаването на 1500 работни места и 430 селски предприятия.

Повече информация за всеки план, както и разбивката на техния бюджет е достъпна на сайта на Европейската комисия.