Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Асоциацията на Българските Но-Тилъри организира обучение по регенеративно земеделие

„Асоциацията на Българските Но-Тилъри (АБНТ)“ организира двудневно обучение през месец март в рамките на проект Революцията на Регенеративното Земеделие.

АБНТ  бе избрана за партньор от Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) сред общо шест кандидатури от България, за да помогне в трансформацията на български земеделци и стопанства към регенеративно земеделие. 

EIT Food е специализираният отдел по въпросите за храната на Европейския Институт за Иновации и Технологии (European Institute of Innovation & Technology – EIT). Европейският съюз е съосновател на EIT Food. Подкрепени от ЕС, EIT Food ръководи най-голямата и най-динамична общност за иновации в храните в света.

Революцията на Регенеративното Земеделие е обучителен проект, който цели да трансформира мисленето на професионални земеделци, а впоследствие и техните стопанства по системата на регенеративното земеделие.

Проектът цели да помогне на фермерите и предприятията за хранително-вкусовата промишленост да възприемат повече регенеративни земеделски практики и да повишат обществената осведоменост относно важните ползи за здравето, околната среда и икономиката от консумацията на регенеративно произведена храна.

Участието на земеделци е безвъзмездно и е спонсорирано от Европейския институт за иновации и технологии в храните.

Обучението ще се проведе през март 2023 г. Можете да заявите участие чрез сайта на АБНТ.

Източник:
Асоциацията на Българските Но-Тилъри