Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 1: Индустрия 4.0 и интелигентното животновъдство: какво се случва?

Поредица „Индустрия 4.0 в животновъдството“

Очаква се до 2050 г. световното население да достигне 9 милиарда души. В свой доклад Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) посочи, че глобалната земеделска продукция трябва да нарасне със 70%, за да се справи с нарастващото население и търсене на храни. Световното търсене на месо и други животински хранителни продукти също расте прогресивно. С подобряването на икономическите условия в развиващите се страни се очаква и увеличаване на консумираните протеини от животински произход, а това допълнително ще увеличи търсенето.

Преведено и адаптирано от Industry 4.0 and Precision Livestock Farming (PLF): An up to Date Overview across Animal Productions

Автори: Sarah Morrone, Corrado Dimauro, Filippo Gambella, Maria Grazia Cappai

Публикация: Sensors 2022