Co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
pic

Европейски цифров иновационен хъб подкрепя дигитализацията в българското земеделие

В началото на ноември стартира проект за Европейски цифров иновационен хъб за подкрепа на земеделието в България. Зад инициативата стои консорциум от 15 организации и ИТ компании с координатор Института за агростратегии и иновации. Проектът AgroDigiRise е финансиран по програма Digital Еurope на Европейската комисия. Консорциумът ще разполага през следващите три години с 3,6 млн. евро по проекта, за да помогне на земеделските производители и бизнеса в Южния централен район да внедри цифрови технологии в стопанствата.

Европейският дигитален хъб за земеделие ще е базиран в Пловдив, но ще има и офис в Стара Загора. Консорциумът ще предоставя безплатни услуги - обучения по цифрови умения, съдействие достъп за финансиране при въвеждане на цифрови технологии и др. Обученията по проекта започват през 2023 г.

В интервю за Радио София Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации и инициатор на проекта, казва: „За повечето хора цифровизация, иновации и земеделие не вървят заедно. Но не и за мен. Храната е ключова. Този, който я произвежда, има ли нужда от цифрови технология? В 2019 учредихме хъба (AgroHub.bg) като юридическо лице. Когато си част от европейска мрежа на хъбовете, възможностите стават двойни. Бяхме единствени в сектор "Земеделие", само 4 от 17 бяха избрани, ние бяхме единият“.

Повече информация за развитието на Европейския цифров иновационен хъб в сферата на земеделието можете да видите на уебсайта на хъба.