Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Европейски цифров иновационен хъб подкрепя дигитализацията в българското земеделие

В началото на ноември стартира проект за Европейски цифров иновационен хъб за подкрепа на земеделието в България. Зад инициативата стои консорциум от 15 организации и ИТ компании с координатор Института за агростратегии и иновации. Проектът AgroDigiRise е финансиран по програма Digital Еurope на Европейската комисия. Консорциумът ще разполага през следващите три години с 3,6 млн. евро по проекта, за да помогне на земеделските производители и бизнеса в Южния централен район да внедри цифрови технологии в стопанствата.

Европейският дигитален хъб за земеделие ще е базиран в Пловдив, но ще има и офис в Стара Загора. Консорциумът ще предоставя безплатни услуги - обучения по цифрови умения, съдействие достъп за финансиране при въвеждане на цифрови технологии и др. Обученията по проекта започват през 2023 г.

В интервю за Радио София Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации и инициатор на проекта, казва: „За повечето хора цифровизация, иновации и земеделие не вървят заедно. Но не и за мен. Храната е ключова. Този, който я произвежда, има ли нужда от цифрови технология? В 2019 учредихме хъба (AgroHub.bg) като юридическо лице. Когато си част от европейска мрежа на хъбовете, възможностите стават двойни. Бяхме единствени в сектор "Земеделие", само 4 от 17 бяха избрани, ние бяхме единият“.

Повече информация за развитието на Европейския цифров иновационен хъб в сферата на земеделието можете да видите на уебсайта на хъба.