Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Конференция „Да изхраним Европа по време на криза"

На 10 февруари 2023 г. делегацията на българските социалисти в Европейския парламент организира конференцията „Да изхраним Европа по време на криза – предизвикателства и възможности на стратегията „От фермата до трапезата“ в София с международно участие. Господин Сергей Станишев от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент призова участниците да се включат в обществен дебат, който поставя на дневен ред въпросите как стратегията допринася за изхранването на Европа по време на кризи и как земеделието да стане още по-устойчиво и екологично. Станишев обясни, че дебатът е ключов, защото темата е повдигнала чувствителни предложения, които са спорни по своя характер и могат да задълбочат съществуващите противоречия между приоритетите на селското стопанство, здравеопазването и конкуренцията. Стратегията е свързана с 35 законодателни инициативи на новата ОСП, много от които вече са в процес на обсъждане. Той подчерта значението на координацията с други държави и формирането на национална позиция с широка обществена подкрепа.

Служебният министър на земеделието Явор Гечев обърна внимание, че стратегията „От фермата до трапезата“ се изпълнява в стратегическите планове на държавите членки, но въпросителните са много. В ситуацията на последователни кризи чистата храна се противопоставя на продоволствената сигурност, производството се оскъпява, а вносът от трети държави е голямо предизвикателство, посочи министърът.

Госпожа Клара Агилера, Испания от Комисията по земеделие развитие на селските райони на ЕП направи две важни разяснения: 

Стратегията е политически документ на намеренията във връзка с прехода към зелено земеделие и не е селскостопанска политика, а политика за храните. Всички продукти, продавани в Европа, трябва да отговарят на едни и същи стандарти, за да се изравни конкуренцията, обясни г-жа Агилера.

Изказването й беше подкрепено от госпожа Кармен Аврам, Румъния, която каза, че за съжаление амбициите на ЕС за революция трябва да бъдат преосмислени. Г-жа Аврам напомни, че европейските нации не се намират в една и съща изходна позиция и много от румънските фермери търпят провали и са пред фалит.

Фермерите се нуждаят от предвидимост, а предизвикателствата се увеличават, посочи господин Патрик Пагани от COPA COGECA. Според него Стратегията създава възможности, които са основани на науката.