Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
пазар

Тенденциите и предизвикателствата пред реализацията на био продуктите

Тенденциите и предизвикателствата пред реализацията на биопродукцията обсъдиха националните посланици на биологичното производство от държавите членки на Европейския съюз, предаде пресслужбата на МЗХ. Българският „био посланик“ в Третата среща на високо равнище бе заместник-министърът на земеделието Георги Събев. Срещата се проведе във връзка с ротационното председателство на Съвета на министрите на Европейския съюз от страна на Чешката република. Селското стопанство в ЕС в периода на новата общата селскостопанска политика (ОСП) ще играе ключова роля за изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение и стратегиите на ЕС за устойчивост и биоикономика, като повиши амбициите си по отношение на емисиите на парникови газове.

„Предизвикателствата, които познаваме от България, се споделят до голяма степен и от другите държави членки, включително и такива с голям процент на биологично сертифицирани площи от страните от Централна и Източна Европа”, заяви заместник-министър Събев. Като предизвикателства за увеличаване на предлагането на биопродукти в заведения за обществено хранене бяха очертани няколко ключови въпроси, сред които: недостатъчни асортименти и количества за редовни доставки, например в заведения за обществено хранене като училищни столови или столови в медицински заведения; съображения за цените; сложни процедури за подбор в обществени поръчки; недостатъчно познаване на биологичното производство от бизнеса и крайните потребители.

Пред участниците в дискусията Георги Събев сподели, че за съжаление последните две години и по-конкретно кризите през тях са оказали негативно влияние върху потребителското поведение, при което фактор „цена” става все по-важен. Същата тенденция се наблюдава в редица страни, включително от Централна и Северна Европа.

По време на заседанието беше дискутиран опитът от въвеждане на минимум от доставките в държавни или общински места за обществено хранене да бъдат биологични. „Държави, които са въвели подобно законодателство, като например Словения, се сблъскват с парадокса, че  заради законовото изискване, но недостатъчното производство в страната, близо 60% от биопродуктите в тези места за хранене са вносни. Тоест подобна мярка не дава желания резултат за подпомагане на местното биопроизводство и производители, а напротив”, коментира след срещата на високо равнище заместник-министър Събев.

Участниците в срещата от Европейската комисия заявиха, че няма да предложат законодателство, което да задължава държавите членки да залагат определен процент в доставките на държавните учреждения да е с биологичен произход, защото разликите в производството между страните остават значителни и следва подобни цели да се съобразяват с националния контекст и възможности.

В рамките на срещата заместник-министър Събев обсъди с чешкия си колега Петр Йилек актуални въпроси на европейско ниво, включително състоянието на вноса от съседните на ЕС страни, който създава притеснения както у нас, така и у други страни от Централна и Източна Европа.

Следващата среща на високо равнище на националните посланици на биологичното производство ще бъде през декември в Брюксел.