Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Одобрени са стратегическите планове на Естония и Латвия

Балтийските страни Естония и Латвия станаха поредните с одобрени стратегически планове за развитие на земеделието до 2027 година, съобщава Ag-Press.eu. За одобрените планове на двете страни се предвижда бюджет от общо 3,8 млрд. евро, в това число 1,1 млрд. евро за еко схеми и екологични цели и88 млн. евро за млади фермери, предаде сайта nivabg.com.

Предвижда се Естония да задели около 45% от общото финансиране на своя план за ОСП, за да помогне за стабилизиране на доходите на фермерите и селските предприятия. Малките и средни стопанства също ще се възползват от по-високо подпомагане на доходите. По отношение на своите екологични приоритети, планът на Естония ще използва около 456 милиона евро от общия си бюджет на ОСП за подкрепа на целите, свързани с околната среда и климата, като се фокусира върху улавянето на въглерод, биоразнообразието и ценните пасища, както и увеличаването на знанията за устойчивото производство. Повече от 23% от земеделските земи ще получат подкрепа за практикуване на биологично земеделие. Очакванията са страната да създаде 1250 нови работни места в селските райони чрез проекти, подкрепяни от ОСП. Ще бъде предоставена и специфична помощ на млади фермери за справяне с обезлюдяването и застаряването на населението в селските райони и в селскостопанския сектор.

Само около 14% от бюджета на Латвия ще бъдат  заделени за директни плащания за обвързана подкрепа за сектори изпитващи затруднения. Секторите на млечните продукти, говедовъдството, зърнените и маслодайните култури и плодовете и зеленчуците ще се възползват от него. Латвия също така въведе таван на помощта, получавана от ферми над определен размер, а малките и средни стопанства ще получат преразпределително плащане. Планът на Латвия поставя високи цели за действия в областта на околната среда и климата. Фокусът ще бъде поставен върху смекчаване на изменението на климата, намаляване на замърсяването, опазване на биологичното разнообразие и устойчиво горско стопанство. Над 70% от използваната земеделска площ ще се възползва от практики, защитаващи и подобряващи качеството на почвата. До 2027 г. 18,8% от земеделската земя в Латвия ще се обработва по биологичен начин. Страната даде приоритет на подобряването на своята система за знания и иновации в селскостопанския сектор, като 23 000 души получават съвети и обучение, подкрепено от ОСП.