Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 5: Предизвикателства пред интелигентното животновъдство и интернет на нещата (IoT)

Поредица „Индустрия 4.0 в животновъдството“

Интелигентното животновъдство се възприема като подход за ефективно използване на ресурсите за постигане на възможно най-добри резултати. Погледнато от различни страни, то отговаря на критериите за устойчива система. В литературата е посочено, че Интернет на нещата ще претърпи значителни технологични подобрения като технология, ориентирана към услугите. Важно е да знаем, че отговорността за използването на интелигентните решения, които той ще предостави за управление на животновъдството, остава на хората. Този подход, основан на мониторинг и технологии, може да доведе до нови предизвикателства в системите за отглеждане на селскостопански животни.

Преведено и адаптирано от Industry 4.0 and Precision Livestock Farming (PLF): An up to Date Overview across Animal Productions

Автори: Sarah Morrone, Corrado Dimauro, Filippo Gambella, Maria Grazia Cappai

Публикация: Sensors 2022