Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 4: Икономически аспекти и предизвикателства

Поредица “Регенеративното земеделие в Европа”

В заключителния доклад на европейския проект за устойчиво селско стопанство и консервация на почвите (SoCo 2009) авторите подчертават, че спестяванията от труд са в обхвата на 50-75%, а спестявания от гориво до 60%. Макар въвеждането на регенеративната система да изисква известна първоначална инвестиция в машини и най-вече в оборудване за засяване, последващото съкращаване на разходите за оборудване, ремонти и подмяна на техника е значително, особено за по-големите ферми.

Поредица “Регенеративното земеделие в Европа” (оригинално заглавие: Conservation Agriculture in Europe)

Изследване на Професор Готлиб Баш и колектив 

Глава 15, „Experiences with CA in Europe“ от книгата Conservation Agriculture

Автори: G. Basch, T. Friedrich, A. Kassam and E. Gonzalez-Sanchez
Редактори: Farooq Muhammad, Siddique Kadambot
Издателство: Springer International Publishing, 2015 г.

Преведена и адаптирана версия