Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 5: Потенциал за разширяване на практиката

Поредица “Регенеративното земеделие в Европа”

В Европа климатичните промени будят сериозни безпокойства в обществото и са много важни за фермерите. Било в северните държави, където зимата става по-мека, а пролетта и есента по-влажна или в южните, централните и източните държави, където се очаква по-често засушаване през пролетта и лятото, промените в климата ще засегнат селското стопанство както от гледна точка на стратегии за адаптиране, които трябва да бъдат приети, така и от гледна точка на потенциала за смекчаване.

Поредица “Регенеративното земеделие в Европа” (оригинално заглавие: Conservation Agriculture in Europe)

Изследване на Професор Готлиб Баш и колектив 

Глава 15, „Experiences with CA in Europe“ от книгата Conservation Agriculture

Автори: G. Basch, T. Friedrich, A. Kassam and E. Gonzalez-Sanchez
Редактори: Farooq Muhammad, Siddique Kadambot
Издателство: Springer International Publishing, 2015 г.

Преведена и адаптирана версия