Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 1: Състояние на регенеративното земеделие в Европа

Поредица “Регенеративното земеделие в Европа”

Водеща държава в прилагането на минимална или никаква обработка (но-тил) в западна Европа е Испания с около 650 000 хектара (към 2015 г.) или почти 5% от обработваемите площи. Единствено Финландия има по-висок процент, надвишаващ 7%. Това е постигнато за кратко време, като процесът е движен от фермерите и едва по-късно е подкрепен от услуги, от изследователски институти и от агро-бизнес сектора. Въпреки присъствието на нарастващ брой успешни последователи, в Германия прилагането е ограничено, защото фермерите се интересуват основно от системата на  мулчираща обработка, не на последно място заради засилващия се натиск на еколозите, според които регенеративното земеделие е зависимо от употребата на повече хербициди, а това не е доказано.

Поредица “Регенеративното земеделие в Европа” (оригинално заглавие: Conservation Agriculture in Europe)

Изследване на Професор Готлиб Баш и колектив 

Глава 15, „Experiences with CA in Europe“ от книгата Conservation Agriculture

Автори: G. Basch, T. Friedrich, A. Kassam and E. Gonzalez-Sanchez
Редактори: Farooq Muhammad, Siddique Kadambot
Издателство: Springer International Publishing, 2015 г.