Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 2: Плевели, болести и нашествия на насекоми

Поредица “Регенеративното земеделие в Европа”

Добре известно е от научния и практически опит, че преминаването към регенеративно земеделие може да предизвика промени в появата и видовете плевели, нашествия на насекоми и болести. Има опити за такова преминаване, които са се проваляли заради неуспешен или икономически неизгоден контрол на тези проблеми. Дори добре разработената във Великобритания но-тил система е изоставена в началото на 1980-те след забраната да се пали слама заради възникнали проблеми с плевели и самопоникнали зърнени култури. Преминаването към но-тил е особено благоприятно за многогодишните тревисти плевели, но също и някои едногодишни от рода на дългоосилестата овсига, полската лисича опашка, едногодишна метлица и някои широколистни плевели като лепка и кръстец.

 

Поредица “Регенеративното земеделие в Европа” (оригинално заглавие: Conservation Agriculture in Europe)

Изследване на Професор Готлиб Баш и колектив 

Глава 15, „Experiences with CA in Europe“ от книгата Conservation Agriculture

Автори: G. Basch, T. Friedrich, A. Kassam and E. Gonzalez-Sanchez
Редактори: Farooq Muhammad, Siddique Kadambot
Издателство: Springer International Publishing, 2015 г.