Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

food

Обсерваторията на агрохранителната верига на ЕС започва работа за възстановяване на доверието и подобряване на прозрачността

Обсерваторията на агрохранителната верига на ЕС (AFCO) проведе първото си заседание днес. Неговата цел е да се разбере по-добре функционирането на веригата на доставки и да се осигури по-голяма прозрачност по отношение на цените, структурата на разходите и разпределението на маржове и добавена стойност, като същевременно се спазват правилата за поверителност и конкуренция. Създаването на тази обсерватория беше обявено за първи път през март 2024 г.

Финландска стартъп компания създаде храна от слънце и въздух

Solar Foods е финландски стартъп, който обяви, че е създал храна от слънце, микроби и въздух. Тя не само може да подсигури изхранването на планетата, но и да спаси климата. Причината: микробите в този продукт се хранят с въглероден диоксид, вода и азот.

Биологичното земеделие в ЕС: десетилетие на растеж

Делът на земеделската земя в ЕС, отделена за биологично земеделие, се е увеличил с повече от 50 процента през периода 2012-2020 г., с годишно увеличение от 5,7 процента. През 2020 г. на 9,1 процента от селскостопанските площи в ЕС са били отглеждани култури по биологичен начин. Като цяло, макар и със значителни различия в държавите членки, органичните ферми са по-големи от конвенционалните и се управляват от по-млади мениджъри. Повтаряйки растежа на производството, продажбите на дребно на органични продукти са се удвоили в ЕС между 2015 г. и 2020 г.