Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

FAO

Очаква се световното производство на селскостопански продукти и храни да продължи да нараства през следващите десет години

Очаква се световното производство на селскостопански продукти и храни да продължи да нараства през следващите десет години, но с по-бавен темп спрямо предходното десетилетие поради демографските тенденции. Това сочи доклад, публикуван днес от Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации (ФАО) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).