Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Заместник-министър Неделков: Пчеларството ще бъде подкрепено по извънредната помощ за Украйна през 2023 г.

Подсектор „Пчеларство“ ще получи финансова помощ по подмярка 22.1„Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ през 2023 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието доц. Крум Неделков при откриването на 20-то издание на Международното изложение „Пчеларство – Плевен 2023“. „Освен секторно подпомагане, Министерството на земеделието оказва финансова подкрепа на бранша и при провеждане на събития като днешното. Всяка година се отделят между 1,5-2 млн. лева за такива изложения“, допълни още доц. Неделков. 

Заместник-министърът на земеделието отбеляза, че пчеларството е единственият подсектор от животновъдството, който до края на 2022 г. беше подкрепян чрез самостоятелна програма. „Секторът бе финансиран както с европейски, така и със средства от националния бюджет, като за целия период на прилагане на програмата, от 2008 г.  до момента, е изплатен финансов ресурс в общ размер на над 65 млн. лева“, обясни доц. Неделков. И уточни, че само за последната Програма 2020-2022 г. изплатената финансова помощ възлиза на 18,543 млн. лева, като по този начин е постигнат най-високият процент на усвояемост на бюджета – 82 %.

Крум Неделков припомни още, че през миналата година секторът бе подкрепен с допълнителни 8 млн. лева за преодоляване на последиците от негативното икономическо въздействие на COVID-19, като на пчелно семейство помощта бе по 13 лева на кошер. Аграрният заместник-министър коментира още, че заради усложнената външнополитическа обстановка, свързана с войната в Украйна, която оказва негативно влияние върху икономиката, на пчеларите бе отпусната и допълнителна финансова помощ по 24 лева на пчелно семейство.

„През последните години пчеларството у нас чувствително промени своя облик, като от дейност, осигуряваща алтернативна заетост за населението в селските райони, се превърна в динамично развиващ се подсектор на българското земеделие, с експортна ориентация и имидж“, коментира още той. 

Заместник-министър Недеков посочи, че за последните две години данните в България за смъртността при пчелите е сравнително висока, но това, което държавата може да прави е да подпомага сектора. „Министерството на земеделието има система, чрез която пчеларите се известяват за всички пръскания. Преди две седмици изпратихме писмо до директора на Българската агенция по безопасност на храните за извършване на контрол на нерегламентирани пръскания, както и за масови проверки за нерегламентираната употреба на препарати за растителна защита или за използване на такива в по-големи количества. Очаквам до края на месец февруари да бъдат докладвани резултатите от извършения контрол“, разясни заместник-министър Неделков.