Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Цифрови кошери повишават конкурентоспособността на пчеларите

Иновация

Оперативна група Digibee от България допринася за цифровата трансформация на сектора на биологичното пчеларство. Digibee разработва интелигентна цифрова система за повишаване на конкурентоспособността на производството на мед и други свързани продукти.

Източник: Мрежата за ОСП на ЕС

Преведена и адаптирана версия