Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

земеелие

ЕК създаде нов онлайн инструмент за устойчивост в селското стопанство

Европейската комисия (ЕК) създаде интерактивен инструмент, предлагащ ясна и разбираема информация за устойчивостта в селското стопанство. Компасът обединява 20 ключови показателя за трите измерения на устойчивостта в селското стопанство и селските райони. Това помага на потребителите бързо да разберат настоящото състояние на устойчивостта в селското стопанство и нейното развитие във времето.