Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Официално стартира новата Европейска мрежа за ОСП

На 6 октомври в Брюксел, в присъствието на близо 400 участници официално ще бъде открита новата Европейска мрежа за ОСП. На събитието ще присъства еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски, съобщиха от пресцентъра на ЕК, предаде Синор.

Денят ще започне с церемонията по връчване на наградите за вдъхновение на заетите в агросектора Rural Inspiration Awards, след което мрежата ще бъде открита. Работни сесии, възможности за работа в мрежа и партньорски обмен ще допълнят дневния ред. Церемониите ще бъдат предавани на живо от 9,30 до 11,30 часа. Уеб стриймингът ще бъде достъпен от акаунтите в социалните медии на EU CAP Network.

След официалното откриване на Общата селскостопанска политика (ОСП), която официално беше приета на 2 декември миналата година, се проправя пътят към новия програмен период 2023-2027 г., който трябва да започне на 1 януари 2023 г. Целите в нея са основани на по-справедлива, по-екологична и по-базирана на ефективността политика, така че да се осигури надеждно развитие на селските райони.

Мрежата за ОСП ще обедини двете настоящи мрежи за селските райони на ниво ЕС (ENRD и EIP-AGRI). Чрез нея ще се подкрепи изпълнението на стратегическите планове на ОСП, ще се насърчи споделянето на знания, сътрудничеството и иновациите в селските райони на Европа, допринасяйки за справяне с екологичните, социалните и икономическите предизвикателства пред които е изправено европейското земеделие.

Чрез работа в мрежа между национални органи, неправителствени организации, фермери и горски стопани, изследователи и оценители на политиката мрежата на ЕС за ОСП ще подкрепи всички аспекти на прилагането на новата ОСП.