Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 1: Зелени агрохранителни системи и преходът на нидерландското селско стопанство

Поредица „Нова зелена революция или обичаен агробизнес?“

Бъдещето на агрохранителните системи, които светът днес използва, трябва спешно да бъде преосмислено. Негативното им въздействие върху почвите, водата, въздуха и функционалното биоразнообразие заплашва да прекрачи безопасните граници и да застраши бъдещия им производствен потенциал.

Агрохранителните системи прилагат логика и процеси, които са прекалено фокусирани върху намаляване на разходите и цените и които произвеждат неустойчиви резултати. Ето защо е необходима спешна промяна на начина, по който произвеждаме, преработваме, търгуваме и консумираме храни. Преобразуването на такава голяма и сложна система, която отразява икономическите интереси на голям брой участници, е колективно усилие.

Източник: A new green revolution or agribusiness as usual? Uncovering alignment issues and potential transition complications in agri-food system transitions 

(Нова зелена революция или обичаен агробизнес? Проблеми на съгласуването и усложнения в прехода на агрохранителните системи)

Автори: Нико Войтиня, Джери ван Дийк, Маржолейн Деркс, Петер Гроот Коеркамп и Марко Хекерт


Преведено и адаптирано от Агрономия за устойчиво развитие, том 41, статия номер 77 (2021)