Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

Съветът на ЕС одобри промени в селскостопанската политика в отговор на исканията на земеделците

Съветът на ЕС съобщи, че е постигнато споразумение за промени в Oбщата селскостопанска политика (ОСП) в отговор на исканията на европейските земеделци. Одобрените от държавите в ЕС промени подлежат на утвърждаване от Европейския парламент.

ЕК подчертава постигнатия добър напредък по дългосрочната визия за селските райони в ЕС

Европейската комисия публикува доклад, в който се очертава добрия напредък, постигнат до момента в рамките на дългосрочната визия на ЕС за селските райони, в който се подчертават положителните резултати, постигнати от 2021 г. насам, и се представят идеи за бъдеща работа.

Определена е ставката за хектар по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост за кампания 2023 г.

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев е определен размерът на плащането на първи транш по интервенцията от одобрения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост за кампания 2023 г.

МЗХ: Един от водещите приоритети е трайното и неразривно обвързване на науката с практиката

Един от водещите приоритети на настоящия екип на Министерство на земеделието и храните е трайното и неразривно обвързване на науката с практиката. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев на второто изложение на иновативни разработки с приложение в селското стопанство и индустриите от агрохранителната верига, кръговата икономика и биоикономика, организирано от Академия „Иновации в агробизнеса“, в гр. София. Инициативата е съвместна със Стопанския факултет към Софийски университет „Св.

Близо 20 компании и организации иноватори на Академия „Иновации в агробизнеса: готови за бъдещето“ на 26-28 март

Последен ден за предварителна регистрация за Академия „Иновации в агробизнеса: готови за бъдещето“ на 26-28 март в литературен клуб „Перото“, НДК, София. Форумът е с участието на близо 20 компании и организации – утвърдени в сферата на агробизнеса, хранително-вкусовата промишленост, търговията, ИТ и високите технологии, роботиката, изкуствения интелект, финансите и консултациите, образованието.

Участието е безплатно, с предварителна регистрация на този линк: https://t.ly/4BDac

МОСВ одобри Насоки за контрола по опазване на дюните по Черноморието

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов одобри Насоки за правомощията на контролните органи според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и Закона за защитените територии (ЗЗТ), свързани с контрола по опазване на дюните по Черноморието и националните паркове. Документът представлява правен анализ, който цели да улесни комплексното, бързо и ефективно проследяване на всеки конкретен случай на нарушения, свързани с дюните по Черноморието и в националните паркове.

Облекчават се екологичните изисквания към земеделските производители за изпълнение на стандарта ДЗЕС 8

Министерството на земеделието и храните публикува Насоки за прилагане на дерогацията от първото условие на стандарта за добро земеделско и екологично състояние на земята ДЗЕС 8 „Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени площи или обекти“. Това се случва след приемането на Регламента за изпълнение (ЕС) 2024/587 на ЕК от 12 февруари 2024 г., предоставящ дерогация по стандарта, в отговор на исканията на фермерите на европейско ниво да се облекчат административната тежест и екологичните изисквания към сектора.

Стартира инициатива за обновяване на остарели стандарти за производство на храни

„Министерство на земеделието и храните ще подпомогне процеса по преразглеждане и обновяване на стандартите за производство на храни, така че те да могат да отговорят изцяло на осъвремененото европейско и национално законодателство.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на среща, инициирана от Министерство на земеделието и храните за преглед на действащите национални стандарти, свързани с производството на храни.

ЕП прие нови правила за намаляване на замърсяването от големите животновъдни стопанства

Парламентът прие споразумението с държавите членки относно преразглеждането на Директивата за емисиите от промишлеността с 393 гласа „за“, 173 „против“ и 49 „въздържал се“, както и новия регламент относно портала за емисии от промишлеността с 506 гласа „за“,82 „против“ и 25 „въздържал се“. Новите правила ще намалят вредните емисии от промишлените инсталации и големите свинеферми и птицеферми с цел опазване на човешкото здраве и околната среда.

Промишлени инсталации

Академия „Иновации в агробизнеса: готови за бъдещето“ на 26-28 март 2024 г.

Предстои Академия „Иновации в агробизнеса: готови за бъдещето“ на 26-28 март 2024 г., в литературен клуб „Перото“, НДК, София. За втора поредна година се организира форум „Академия „Иновации в агробизнеса“, инициатива на Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ към Стопански факултет на Софийски университет „Св.