Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

НАП кани земеделските организации за разяснения за стоките с висок риск

Земеделци от цялата страна продължават да недоволстват от тежките административни изисквания, които им налага наредбата на финансовото министерство за контрол върху стоките с висок фискален риск, приета за значително изсветляване на сектора. Наредбата влезе в сила от началото на годината, но заради редица проблеми в практическото ѝ приложение Националната агенция по приходите покани засегнатите браншови организации на среща на 10 януари, съобщи Българското национално радио.

БАБХ: Няма установено наличие на тежки метали и радиоактивност в пристигащи от трети страни продукти от животински и растителен произход

БАБХ осъществява строг контрол на пристигащите от трети страни продукти от животински и растителен произход, до момента няма установено наличие на тежки метали и радиоактивност в нито една от взетите проби, съобщи агенцията. 

САЩ прогнозират намаление на поголовието от едър рогат добитък в ЕС

Поголовието от едър рогат добитък в ЕС се свива от 2017 г. насам и според последния доклад на Световната мрежа за селскостопанска информация към министерството на земеделието на САЩ процесът ще продължи и през 2024 г., съобщи електронното издание The cattle Site.

Министър Вътев: През 2024 г. екипът на МЗХ ще работи по важни законодателни инициативи в сектор „Земеделие“

През 2024 г. екипът на Министерството на земеделието и храните ще работи по важни законодателни инициативи в сектор „Земеделие“, включително по закона за организация на правилата за търговия във веригата на доставка на земеделски и хранителни продукти, закона за браншовите организации, закон за горите и нов закон за хидромелиорациите. Това заяви министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, който заедно със заместник-министрите отчете резултатите от свършената работа през последните шест месеца и представи приоритетите на екипа си на пресконференция в МЗХ.

Аграрен доклад 2023: Фермерите получиха 1,7 млрд. лв. директни плащания

През календарната 2022 г. по схеми за директни плащания са оторизирани средства в размер над 1,7 млрд. лв., в това число за кампании `2021 и `2022. Общо по всички схеми и мерки за Кампания 2022 са приети 96 643 заявления за подпомагане, а заявената за подпомагане площ възлиза на 3 835 356 ха. Това става ясно от Аграрен доклад 2023 за състоянието и развитието на земеделието, в който ресорното министерство прави равносметка за 2022 г. и дава прогнозни данни за 2023 г.

МЗХ стартира сайт на Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони 2023 -2027 г.

Министерството на земеделието и храните стартира публично нов специализиран уебсайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони (СПРЗСР) 2023 -2027 г. Електронната страница е достъпна на адрес: www.sp2023.bg.

ЕК възнамерява да намали защитите, с които се ползва вълкът

Европейската комисия внесе предложение за решение на Съвета за адаптиране на статута на защита на вълка съгласно международната Бернска конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и естествени местообитания, по която ЕС и неговите държави-членки са страни. Статутът на защита на вълка съгласно Конвенцията е установен въз основа на наличните научни данни по време на договарянето на Конвенцията през 1979 г. Въз основа на задълбочен анализ на статута на вълка в ЕС, също публикуван днес, Комисията предлага вълкът да бъде „защитен“ за разлика от „строго защитен“.

От 2024 г. земеделците ще са задължени да изследват продукцията си за пестициди преди беритба

От дотодина земеделските стопани ще са задължени да изследват преди беритба продукцията си за наличието на пестицидни остатъци в нея. Това е записано в Наредба №12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита. Наредбата бе публикувана в бр. 74 на „Държавен вестник“. Тя влезе в сила от 1 октомври тази година, но на практика повечето от текстовете и ще се прилагат от догодина, тъй като през октомври повечето реколти са прибрани или са в процес на прибиране.

Как науката и иновациите могат да подобрят способността ни да отглеждаме храна

Подхранването на телата ни с храна е една от най-основните човешки нужди. Но с рязкото нарастване на растежа на човешкото население продоволствената криза се разраства, Това посочва д-р Кристъл Дилуърт, невролог с докторска степен от Cal-Tech в Пасадена, Калифорния пред Voice of America (VOA).

Как науката и иновациите могат да подобрят способността ни да отглеждаме храна, без да унищожаваме деликатните местообитания и екосистеми, които правят нашата планета специална?