Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

Комитетът по наблюдение одобри 17-то изменение на ПРСР 2014-2020

Комитетът по наблюдение (КН) на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. одобри 17-то изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) по време на третото си заседание в София. Основната цел е осъществяване на ефективно разпределение на свободния финансов ресурс в съответствие със заложените цели и приоритети по Програмата до края на 2025 г. 

МЗХ: На ГКПП Капитан Андреево ще работят две лаборатории за проверка на плодове и зеленчуци

На ГКПП Капитан Андреево ще работят две лаборатории за проверка на плодове и зеленчуци и това е добра сделка, която бе постигната след сериозни усилия на Българската агенция по безопасност на храните.

Правителството одобри План за ограничаване на заразата от Високопатогенна инфлуенца по птиците до 2026 г.

Министерският съвет прие решение за одобряване на План за предотвратяване разпространението на Високопатогенна инфлуенца по птиците в България за периода 2024 – 2026 г. Причината за създаването на плана е опустошителните ефекти на болестта върху птицевъдния сектор и икономиката на засегнатите региони.

Свиневъди и птицевъди с хуманно отношение към животните ще си разделят 84 млн. лв.

Общо 84 000 000 лева ще получат през 2024 г. свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение, реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ). Одобреният финансов ресурс по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” и по „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ е в размер на 42 млн. лева.

Таг

Министър Вътев: Националната стратегия за развитие на горския сектор в България е основа за по-висок жизнен стандарт в планинските и селски райони

„Днес откриваме Седмицата на гората, която по традиция отбелязваме в началото на месец април. Гората е част от нашата история, без нея сме като дърво без корен. Днес във века на глобализацията, изправени пред икономически предизвикателства и климатични промени, повече от всичко трябва да ценим горското богатство на страната ни и да работим за неговото устойчиво развитие и стопанисване“, казва министърът на земеделието и храните в свое обръщение. 

ЕК предлага по-високи мита върху руските и беларуските зърнени продукти

Европейската комисия предлага да се увеличат митата върху вноса в ЕС на зърнени култури, маслодайни семена и производни продукти („зърнени продукти“) от Русия и Беларус, включително пшеница, царевица и слънчогледов шрот.  Тези мита да са достатъчно високи, за да попречат на вноса в ЕС на практика, но не биха засегнали износа за трети държави.

Мерките са насочени към постигането на няколко цели:

Съветът на ЕС одобри промени в селскостопанската политика в отговор на исканията на земеделците

Съветът на ЕС съобщи, че е постигнато споразумение за промени в Oбщата селскостопанска политика (ОСП) в отговор на исканията на европейските земеделци. Одобрените от държавите в ЕС промени подлежат на утвърждаване от Европейския парламент.

ЕК подчертава постигнатия добър напредък по дългосрочната визия за селските райони в ЕС

Европейската комисия публикува доклад, в който се очертава добрия напредък, постигнат до момента в рамките на дългосрочната визия на ЕС за селските райони, в който се подчертават положителните резултати, постигнати от 2021 г. насам, и се представят идеи за бъдеща работа.

Определена е ставката за хектар по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост за кампания 2023 г.

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев е определен размерът на плащането на първи транш по интервенцията от одобрения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост за кампания 2023 г.

МЗХ: Един от водещите приоритети е трайното и неразривно обвързване на науката с практиката

Един от водещите приоритети на настоящия екип на Министерство на земеделието и храните е трайното и неразривно обвързване на науката с практиката. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев на второто изложение на иновативни разработки с приложение в селското стопанство и индустриите от агрохранителната верига, кръговата икономика и биоикономика, организирано от Академия „Иновации в агробизнеса“, в гр. София. Инициативата е съвместна със Стопанския факултет към Софийски университет „Св.