Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

Европейската комисия събира коментари по проекта на насоки за споразумения за устойчивост в селското стопанство

Европейската комисия съобщи миналата седмица, че започва процедура на обществена консултация, като приканва всички заинтересовани страни да коментират проектопредложението за Насоки за това как да се съставят споразумения за устойчивост в областта на селското стопанство, като се използва новото изключване от правилата на ЕС за конкуренцията, въведено по време на неотдавнашната реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП).

EK отпуска 186 милиона € за насърчаване на висококачествени и устойчиви селскостопански хранителни продукти в ЕС

Европейската комисия ще отпусне 185,9 милиона евро през 2023 г. за финансиране на дейности за насърчаване на устойчиви и висококачествени селскостопански хранителни продукти от ЕС - в ЕС и по света. Работната програма за политиката за насърчаване за 2023 г., приета на05.01.2023 г. от Комисията, допринася за реализирането на политическите приоритети на Европейската комисия за 2019-2024 г., по-специално на стратегията "От фермата до трапезата", предаде БТА, цитирайки ЕК. 

ЕК: Прецизното земеделие е ключът към двойното предизвикателство пред фермерите

Според Европейската комисия прецизното земделие може да помогне за увеличаване на добивите и производителността на животните, намаляване на разходите и оптимизиране на използването на суровини

Организациите на производителите имат решаваща роля в сектора на плодовете и зеленчуците в ЕС

Организациите на производители играят решаваща роля за поддържането и насърчаването на растежа в сектора на плодовете и зеленчуците в Европейския съюз. Това става, наред с други неща, чрез насочване на финансовата подкрепа от ЕС за бранша. Това е едно от заключенията на обобщаващото проучване на националните стратегии за устойчиви оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците за периода 2013-2018 г., публикувано от Европейската комисия на 15.12.2022 г.

Новата обща селскостопанска политика ще отбележи началото си на 1 януари 2023 г.

Одобряването от Европейската комисия на 28-те стратегически плана (по един за всяка държава от ЕС и два за Белгия) бележи началото на новата обща селскостопанска политика, което ще бъде поставено на 1 януари 2023 г.

Събев: Извънредната подкрепа за засегнатите селскостопански сектори трябва да продължи

Осигуряването на своевременна извънредна подкрепа за засегнатите селскостопански сектори трябва да продължи. За финансирането на тези мерки следва да се използват всички налични възможности и инструменти, сред които и кризисния резерв. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел. Той уточни, че това е нужно предвид продължаващите пазарни смущения и несигурността, вследствие на продължаващите в Украйна военни действия.

Десислава Кабурова с награда за млад фермер в осмия Европейски конгрес на младите фермери

Европейския конгрес на младите фермери, създаден през 2012 г. по инициатива на евродепутата Нуно Мело и Конфедерацията на португалските фермери (CAP)  за осма поредна година  показа добри примери и успешните млади хора, заети в селскостопанския сектор.

Десислава Кабурова беше отличена с надрада в категория „Най-добър проект за подобряване на селските райони“ за осъществяване на дейности, които допринасят за икономическото, екологичното и социално развитие на селските райони със своя проект за хидропонно отглеждане на оранжерийни зеленчуци в с. Мало Конаре.

ЕК одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

Европейската комисия одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. „Стратегическият план създава възможности и предоставя финансови инструменти за много широк набор от бенефициери като растениевъди, животновъди вкл. пчелари, биопроизводители, както и за лозаро-винарския сектор, общините в селските райони и други“ това коментира министърът на земеделието Явор Гечев след информацията от Брюксел за одобрение на Плана.

Световен ден на почвата: Колко е важна здравата почва за живота ни и как да я пазим?

Световният ден на почвата (5 декември) е празникът на ООН, който отбелязва значението на здравословните почви за здравословна храна и живот. 

Колко е важна здравата почва за живота ни и как да я опазим от грешно обработване обсъдиха участниците във форума  “За почвите, климата и хората”. Събитието е по случай Световния ден на почвата – 5 декември. То се състоя в кино „Люмиер“ в София.

ЮНЕСКО включи 47 нови обекта в списъка на нематериалното културно наследство

Повече от 40 нови елемента са добавени в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството, предаде ТАСС, позовавайки се на ресорния комитет на организацията на ООН за образование, наука и култура ЮНЕСКО. Сесията й се проведе в Рабат, Мароко, предаде БТА.