Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

ЕК одобри „Българско кисело мляко“ като защитено наименование за произход

Европейската комисия одобри включването на „Българско кисело мляко“ като защитено наименование за произход (ЗНП) от България.

Това ново наименование ще бъде добавено към списъка от 1 641 вече защитени селскостопански продукти. Списъкът на всички защитени географски наименования може да бъде намерен в базата данни на правния регистър на наименованията на селскостопански продукти eAmbrosia.

Евробарометър: Мнозинството от европейците мислят, че екологичният преход следва да се осъществи по-бързо

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано на 20 юли 2023 г., огромно мнозинство (93%) от европейците смятат, че изменението на климата е сериозен проблем, пред който е изправен светът. Повече от половината (58%) смятат, че преходът към зелена икономика следва да бъде ускорен с оглед на скоковете в цените на енергията и опасенията във връзка с доставките на газ след руското нашествие в Украйна.

Подпомагането на ОСП е от решаващо значение за поддържане на земеделието в райони с природни ограничения, показва ново проучване

Без плащания от Общата селскостопанска политика (ОСП) големи части от райони с природни ограничения, като планини или земя в сухи или студени територии, биха били изложени на риск от изоставяне. Директните плащания и инвестициите по фондовете за развитие на селските райони спомагат за поддържането на земеделието и поминъка в селските райони в тези специални райони.

Обявени са финалистите за наградите на ЕС за органични продукти за 2023 г.

Еврокомисията обяви финалистите на изданието за 2023 г. на Европейските награди за органични продукти. Избрани са трите най-добри проекта за всяка от 8-те индивидуални награди, което прави общо 24 финалисти от 11 страни от ЕС, съобшиха от представителството на ЕК.

Финалистите са избрани от набор от близо 100 кандидатури от цяла Европа, с по-голямо присъствие от Централна Европа и Балтика в сравнение с миналата година.

Победителите ще бъдат обявени на официалната церемония по награждаването, която ще се проведе в Брюксел на 25 септември.

Устойчивостта на европейските фермери продължава да бъде изправена пред предизвикателства, според доклад на ЕК

В допълнение към разходите за производствени ресурси, които остават над средните за дългосрочен период, и цените на някои селскостопански стоки, които се понижават, фермерите в Европейския съюз трябваше да се изправят пред разнообразни и трудни метеорологични условия през пролетта, което доведе до намалени прогнози за добив и качество за няколко селскостопански стоки. Въпреки това някои ранни признаци на подобрения се появяват на хоризонта. Например торовете станаха по-достъпни след спада на цените на природния газ.

Европейският парламент прие Закона за възстановяване на природата

До 2030 г. ЕС трябва да въведе мерки за възстановяване, които да обхващат поне 20% от неговите сухоземни и морски територии, твърдят евродепутатите.

Две трети от почвите в Европейския съюз не са в добро състояние

Според нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) могат да се предприемат още много действия за подобряване на състоянието на почвите в Европа. ЕСП — пазителят на финансите на ЕС, отправя критики към положените до този момент усилия от ЕС за осигуряване на устойчиво управление на почвите и констатира, че Европейската комисия и държавите от ЕС не са използвали в достатъчна степен финансовите и законотворчески инструменти, с които разполагат.

7 юли - Световен ден на шоколада

На 7 юли се чества Международният ден на шоколада. Според някои източници, сладкото изкушение се появява в Европа на 7 юли 1550 г., когато в Испания за първи път е внесен шоколад от Америка. Идеята за празника се ражда във Франция и за първи път е отбелязан през 2009 година. Денят се отбелязва във всички страни-членки на Европейския съюз.

Очаква се световното производство на селскостопански продукти и храни да продължи да нараства през следващите десет години

Очаква се световното производство на селскостопански продукти и храни да продължи да нараства през следващите десет години, но с по-бавен темп спрямо предходното десетилетие поради демографските тенденции. Това сочи доклад, публикуван днес от Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации (ФАО) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).