Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕК стартира Стратегически диалог за бъдещето на селското стопанство

В речта си за състоянието на Европейския съюз през 2023 г. председателят  на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Европейската комисия ще започне стратегически диалог за бъдещето на селското стопанство в ЕС. В изказването си тя подчерта:

"Стратегическият диалог има за цел да обедини селското стопанство и опазването на природата, така че те да вървят ръка за ръка. Убеден съм, че е възможно да се постигне разумен баланс между икономическите, екологичните и социалните аспекти на цялата продоволствена система по начин, който отчита голямото разнообразие в тази област. Очаквам с нетърпение да работя заедно с всички участници в стратегическия диалог."

Диалогът ще започне официално през януари 2024 г. Той има за цел да обхване всички политики в областта на селското стопанство и производството на храни, за да се подобри разбирането ни за настоящите и очакваните предизвикателства.

Професор Peter Strohschneider е назначен за председател въз основа на дългогодишния му опит, по-специално като председател на Федералното правителство на Германската „Комисия за бъдещето на селското стопанство“.

Стратегическият диалог обединява ключови заинтересовани страни от цялата агрохранителна верига, включително земеделски стопани, кооперации, предприятия от хранително-вкусовата промишленост и селски общности; както и неправителствени организации и представители на гражданското общество, финансови институции и академични среди. След встъпителната среща, която ще се проведе през първата половина на 2024 г., ще бъдат организирани поредица от тематични срещи.

Съветът и Европейският парламент ще участват в процеса, а председателят, професор Strohschneider, редовно ще информира и обменя мнения с двете институции относно диалога.

Като съчетава различни гледни точки, диалогът има за цел да насърчи създаването на нови решения и да създаде обща визия за бъдещето на селскостопанския и хранителния сектор на ЕС до лятото на 2024 г. Председателят, който работи в сътрудничество с участниците в диалога, ще определи точния формат на заключенията.

Диалогът ще бъде възможност да се чуят гледните точки, амбициите, опасенията и решенията на земеделските стопани и други ключови заинтересовани страни от цялата агрохранителна верига. Това ще даде възможност за целенасочена и целенасочена дискусия за намиране на обща основа за бъдещето на хранително-вкусовия сектор на Съюза.

 Целта е да се разгледат важни въпроси като:

  • Как можем да дадем на нашите земеделски стопани и на селските общности, в които живеят, по-добра перспектива, включително справедлив жизнен стандарт?
  • Как можем да подкрепим селското стопанство в границите на нашата планета и нейната екосистема?
  • Как можем да използваме по-добре огромните възможности, предлагани от знанията и технологичните иновации?
  • Как можем да насърчаваме светло и процъфтяващо бъдеще за продоволствената система на Европа в един конкурентен свят?
Източник:
ЕК