Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕК прие строги ограничения на остатъчните количества пестициди, за да защити опрашителите

На 02.02.2023 г. Европейската комисия прие нови правила, които, след като бъдат приложими, ще намалят максималните нива на остатъци (МДГОВ) на два пестицида в храните. Оценките на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) показват, че двата химикала, принадлежащи към групата на неоникотиноидните пестициди, клотианидин и тиаметоксам, представляват висок риск за пчелите и допринасят за глобалния спад на опрашителите. Поради тази причина употребата им на открито вече беше забранена в ЕС през 2018 г. Новите правила ще намалят съществуващите МДГОВ за тези вещества до най-ниското ниво, което може да бъде измерено с най-новите технологии. Те ще се прилагат за всички продукти, произведени в ЕС, но също и за вносни храни и фуражи.

Стела Кириакидес, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, каза:

Когато става дума за употребата и риска от пестициди, ние винаги сме били ясни относно нашия ангажимент да защитаваме здравето на нашите граждани и околната среда. Днешните действия, които също засягат вносните храни, се основават на нашето решение от 2018 г. да забраним употребата на открито за тези два неоникотиноида в рамките на ЕС, тъй като за първи път максималните нива на остатъци от пестициди ще бъдат намалени, за да се справим с намаляването на опрашителите и да защитим околната среда. Ние оставаме непоколебими в нашия ангажимент в амбициите на стратегията „От фермата до вилицата“ за преминаване към устойчиви хранителни системи и защита на опрашителите.

Регламентът прилага на практика целите на Комисията, обявени в Зелената сделка и стратегията "От фермата до трапезата", за вземане под внимание на екологичните аспекти при оценката на исканията за допустими отклонения при внос на пестицидни вещества, които вече не са одобрени в ЕС, като същевременно се спазват стандартите и задълженията на СТО. Мерките ще се прилагат за вносни продукти от 2026 г. Това ще даде време на трети страни да се съобразят с новите правила.

Повече информация за неоникотиноидите можете да намерите тук.